Thứ Sáu | 17 | 02 | 2017 | (GMT+7)

Công tác thu hút đầu tư vào các KCN, KKT tỉnh Tây Ninh năm 2016

Thời gian qua, được quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo tỉnh trong công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh, Ban Quản lý KKT tỉnh đã tích cực và chủ động trong công thu hút đầu tư,  xúc tiến đầu tư tại chỗ

 

Thời gian qua, được quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo tỉnh trong công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh, Ban Quản lý KKT tỉnh đã tích cực và chủ động trong công thu hút đầu tư,  xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh,chủ động xúc tiến đầu tư ra nước ngoài các thị trường tiềm năng, đảm bảo các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, thông thoáng và minh bạch, không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần; đồng thời tích cực hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu thông tin. Qua đó đã tạo được lòng tin, sự thân thiện và hài lòng với các doanh nghiệp, góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

 

Kết quả thu hút đầu tư năm 2016 đạt kết quả cao,  BQL đã cấp mới 24 dự án đầu tư vào các KCN, KCX, KKT với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 258,27 triệu USD và 1.460,26 tỷ đồng.

 

Điều chỉnh 74 dự án đầu tư, trong đó có 24 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm vốn đầu tư tăng thêm: 452,23 triệu USD và 210,001  tỷ đồng..

 

Tổng vốn đầu tư (bao gồm cấp mới và điều chỉnh): 710,5 triệu USD và 1.670,26 tỷ đồng (tương đương 786,42 triệu USD), đạt 124,83%kế hoạch (Kế hoạch: 630 triệu USD).

 

Lũy kế đến nay, tại các KCN, KCX, KKT có 287 dự án đầu tư còn hiệu lực (96 dự án trong nước, 191 dự án FDI), tổng vốn đầu tư thu hút lũy kế đạt 3.798,6 triệu USD và 14.069,12 tỷ đồng (quy đổi tương đương 4.565,6 triệu USD) . Có 196 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh

 

Tổng diện tích đất (cả cấp mới và điều chỉnh): 110,52 ha đạt 110,52% kế hoạch (kế hoạch: 100 ha)Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: