Thứ Tư | 15 | 02 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 13/02/2017 đến 18/02/2017

Lịch công tác tuần từ 13/02/2017 đến 18/02/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(13/02/2017  đến 18/02/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 13/02/2017

Họp giao ban tuần

8 giờ 30

BQLKKT

BLĐ

TP/PP

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQLKKT

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQLKKT

Phạm Văn Sơn

 

 

Làm việc vời GMS

Chiều

VP Mộc Bài

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

14/02/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQLKKT

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQLKKT

Phạm Văn Sơn

 

 

 Họp UBND tỉnh Sáng

Sáng

 UBND tỉnh

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

15/02/2017

Tiếp BQL  Đồng Tháp

9 giờ 00

VP Mộc Bài

Kiều Công Minh

 

 

Tiếp khách Nhật cùng UBND tỉnh

15 giờ 30

TP. HCM

Kiều Công Minh

 

 

Làm việc tại Mộc Bài

Cả ngày

BQLKKT

Phạm Văn Sơn

 

 

 Họp UBND tỉnh Sáng

Sáng

 UBND tỉnh

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 16/02/2017

Làm việc với PouHung và Cty Đầu tư Quốc tế

8 giờ 30

KCN Chà Là

Kiều Công Minh

P. QLĐT, P.QHXD, P.TNMTg

 

Dự họp thường kỳ UBND tỉnh

13 giờ 30

UBND tỉnh

Kiều Công Minh

 

 

Nghỉ phép

 

 

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 6

17/02/2017

Họp Đảng Ủy KKT

9 giờ 00

BQLKKT

Kiều Công Minh

ĐUV

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQLKKT

Kiều Công Minh

 

 

Nghỉ phép

 

 

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

15/02/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: