Thứ Hai | 06 | 02 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 06/02/2017 đến 11/02/2017

Lịch công tác tuần từ 06/02/2017 đến 11/02/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(06/02/2017  đến 11/02/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 06/02/2017

Họp giao ban tuần

8 giờ 00

BQLKKT

BLĐ

TP/PP

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQLKKT

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQLKKT

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

07/02/2017

Thăm công ty Scan Port

9 giờ 00

DMC

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQLKKT

Phạm Văn Sơn

 

 

Làm việc với GMS

Cả ngày

BQLKKT

Kiều Công Minh

 

 

Thứ 4

08/02/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQLKKT

Kiều Công Minh

 

 

Họp UBND tỉnh

Buổi sáng

 

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQLKKT

Phạm Văn Sơn

 

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 5 09/02/2017

Họp ranh KCN Chà Là

8 giờ 00

BQLKKT

Kiều Công Minh

P. QLĐT, P. QHXD, P.TNMTg

 

Tiếp Công ty Tây Nam

10 giờ 00

BQLKKT

Kiều Công Minh

 

 

Họp cấp ủy

Buổi sáng

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Làm việc với BQLCK Mộc Bài

Buổi sáng

VP Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

Họp chi bộ

14 giờ 00

BQL

BLĐ

ĐV

 

Thứ 6

10/02/2017

Thăm DN đầu năm

Cả ngày

KCN TB, LT3

Kiều Công Minh

P. QLDN

 

Làm việc với BQLCK Xa Mát

Cả ngày

VP Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 7

11/02/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: