Thứ Hai | 23 | 01 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 23/01/2017 đến 28/01/2017

Lịch công tác tuần từ 23/01/2017 đến 28/01/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(23/01/2017  đến 28/01/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Ghi chú

Thứ 2

 23/01/2017

Họp Hội Đồng thi đua CQ

8 giờ 00

BQL

Kiều Công Minh

Hội đồng TĐ

 

Tặng quà cho người nghèo

9 giờ 00

Phường III

Kiều Công Minh

Đ/c Trường

 

Dự họp mặt sinh viên

14 giờ 30

TT sinh hoạt TTN

Kiều Công Minh

P. QLLĐ

 

Làm việc tại Mộc Bài

9 giờ

Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

    Thứ 3

24/01/2017

Giải quyết việc CQ

sáng

BQL

Kiều Công Minh

 

 

 Hội nghị người lao động

13 giờ 30

BQL

Kiều Công Minh

CBCC

 

Họp mặt xuân

14 giờ 00

HT B Tỉnh ủy

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

Thứ 4

25/01/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQL

Kiều Công Minh

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Phạm Văn Sơn

 

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5 26/01/2017

Nghỉ tết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

27/01/2017

Nghỉ tết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

28/01/2017

 

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: