Thứ Hai | 16 | 01 | 2017 | (GMT+7)

Lịch công tác tuần từ 16/01/2017 đến 21/01/2017

Lịch công tác tuần từ 16/01/2017 đến 21/01/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Lãnh Đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế

(16/01/2017  đến 21/01/2017)

 

Thứ, ngày

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người thực hiện

Thành phần tham gia

Thứ 2

 16/01/2017

Tiếp Cty Sai Lun

8 giờ 30

BQLKKT

Kiều Công Minh

 

Giải quyết việc CQ

Buổi Chiều

BQLKKT

Kiều Công Minh

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Phạm Văn Sơn

 

Dự mở thầu tại TTQLDA

Buổi sáng

VP Mộc Bài

Nguyễn Hồng Sơn

 

Giải quyết việc CQ

Buổi Chiều

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

    Thứ 3

17/01/2017

Tặng quà cho người nghèo cùng DN

8 :00

Xã Long Giang –Bến Cầu

Kiều Công Minh

Đ/c Trường

 Tặng quà cho người nghèo

9 giờ 00

Xã Long Khánh – Bến Cầu

Kiều Công Minh

Đ/c Trường

Tặng quà cho người nghèo

13 giờ 30

Xã Trí Bình- Châu Thành

Kiều Công Minh

 

Kiểm tra DN tại Mộc Bài

Cả ngày

Mộc Bài

Phạm Văn Sơn

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

Thứ 4

18/01/2017

Tặng quà cho người nghèo

8 giờ 00

Xã Chà Là-DMC

Kiều Công Minh

 

Tặng quà cho người nghèo

9 giờ 00

Xã Phước Trạch – Gò Dầu

Kiều Công Minh

Đ/c Trường

Giải quyết việc CQ

Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

Viếng nghĩa trang Trà Võ

6 giờ 00

Trà Võ

Kiều Công Minh

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Phạm Văn Sơn

 

 

Làm việc vời BQL GMS

Cả ngày

VP Mộc Bài

Nguyễn Hồng Sơn

 

Thứ 5 19/01/2017

Tặng quà cho người nghèo

8 giờ 30

Tân Hiệp- Tân Châu

Kiều Công Minh

Đ/c Trường

Tặng quà cho người nghèo

10 giờ 30

Thạnh Bắc-Tân Biên

Kiều Công Minh

Đ/c Trường

Giải quyết việc CQ

Buổi Chiều

BQL

Kiều Công Minh

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Phạm Văn Sơn

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

Thứ 6

20/01/2017

Giải quyết việc CQ

Cả ngày

BQLKKT

Kiều Công Minh

 

Hội nghị VCNLĐ BQLCK Xa Mát

Cả ngày

VP Xa Mát

Phạm Văn Sơn

 

Giải quyết việc cơ quan

Cả ngày

BQLKKT

Nguyễn Hồng Sơn

 

Thứ 7

21/01/2017

 

 

 

 

 

 Các tin khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: