Thứ Tư | 24 | 09 | 2014 | (GMT+7)

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của BQL Khu kinh tế Tây Ninh

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KCN, KKT trên địa bàn tỉnh theo hướng phát triển bền vững, cải thiện môi trường đầu tư

 

1. Mục tiêu:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KCN, KKT trên địa bàn tỉnh theo hướng phát triển bền vững, cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đảm bảo môi trường tại KCN, KKT được kiểm soát chặt chẽ.

2. Chỉ tiêu:

- Tổng số vốn thu hút đầu tư: 2.200 triệu USD

          - Diện tích đất cho thuê: 450 ha

          - Tạo nhu cầu việc làm: 50.000 người

          - Kim ngạch xuất khẩu: 6.500 triệu USD

          - Kim ngạch nhập khẩu: 4.200 triệu USD

          - Doanh thu công nghiệp: 5.200 triệu USD

          - Nộp ngân sách: 1.400 tỷ đồng

          - Doanh thu thương mại: 5.000 tỷ đồng

          - 100 % KCN đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn loại A.

          3. Nhiệm vụ:

- Tập trung thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hỗ trợ để phát triển ngành công nghiệp khác, các dự án có hàm lượng kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường và đào tạo nguồn nhân lực. Hạn chế thu hút những lĩnh vực phi sản xuất làm gia tăng nhập siêu, sử dụng không hiệu quả tài nguyên và đất đai, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều lao động.

- Chủ trì, xúc tiến triển khai dự án phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài – Tây Ninh.

- Tăng cường kiểm tra công tác hậu kiểm.

- Phối hợp cùng các ngành tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải tỏa bồi thường đối với KKTCK Mộc Bài, Xa Mát.

- Phối hợp cùng các ngành, các huyện liên quan tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng thực hiện dự án tại KCN Phước Đông, KCN Thành Thành Công, KCN Chà Là và các dự án vào các KCN, KKT.

- Tăng cường kiểm soát các hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại các dự án đi vào hoạt động, đề xuất xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả.

4. Giải pháp:

a. Chính sách:

- Triển khai tốt các phân khu công nghiệp phụ trợ được UBND tỉnh chấp thực chủ trương.

- Đôn đốc, hỗ trợ các công ty hạ tầng trong công tác đền bù tái định cư.

- Phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ.

b. Hạ tầng:

- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết cục bộ một số dự án đầu tư cho phù hợp với tình hình mới kết hợp điều chỉnh công năng nếu xét thấy không phá vỡ quy hoạch chung nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí đất đai và nguồn lực khác.

- Bố trí vốn ngân sách xây dựng một số tuyến đường trọng yếu kết nối từ trục giao thông chính của khu vào chân dự án góp phần phát triển dự án.

- Tiếp tục triển khai và đảm bảo các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại KKTCK Mộc Bài và Xa Mát khi được triển khai và thanh quyết toán đúng kế hoạch.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các bước tiếp theo của dự án “Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông” nhằm sớm triển khai bước giải ngân xây dựng hạ tầng tại KKTCK Mộc Bài tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút đầu tư đồng thời nghiên cứu các dự án theo hình thức PPP do ADB đề xuất. Tại KKTCK Xa Mát sớm điều chỉnh Quy hoạch tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận quỹ đất triển khai dự án.

c. Nhân lực phục vụ KCN, KKT:

- Phối hợp các ngành tổ chức định hướng nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người lao động trong độ tuổi lao động và đang tìm việc làm. Phối hợp các ngành cùng các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo tổ chức sàn giao dịch việc làm nhằm giải quyết việc làm cho người lao động phù hợp với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp tại các KCN, KKT.

- Phát triển mô hình đào tạo gắn liền với phân xưởng sản xuất nhằm vừa thực hiện công tác đào tạo tại chỗ để khai thác sử dụng thiết bị dạy nghề để tạo ra sản phẩm, vừa đào tạo nhân lực để đáp ứng theo nhu cầu của các doanh nghiệp.

- Tổ chức việc kết nối giữa các trường và các doanh nghiệp để đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề theo địa chỉ, phù hợp với yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

- Các ngành chức năng, các trung tâm đào tạo nghề, các trường nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp nghề ngắn hạn gắn với ngành nghề của doanh nghiệp để góp phần giải quyết việc làm và đáp ứng nhu cầu tại các doanh nghiệp trong thời gian tới.

d. Công tác thu hút và xúc tiến đầu tư:

- Thực hiện tốt các nội dung nêu tại Chỉ thị 1617 của Thủ tướng, cụ thể là việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài sẽ không đặt nặng về lượng vốn đăng ký mà tập trung vào thúc đẩy giải ngân vốn nhằm giảm khoảng cách giữa vốn đăng ký và vốn thực hiện; thu hút vốn FDI có chọn lọc, định hướng vào những lĩnh vực cơ sở hạ tầng, thân thiện với môi trường; công nghiệp hỗ trợ, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh; lĩnh vực công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực… hạn chế thu hút vốn trong những lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng, sử dụng nhiều lao động, phi sản xuất, kinh doanh bất động sản, sử dụng không hiệu quả tài nguyên và đất đai, công nghệ lạc hậu, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

- Phối hợp tổ chức và tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt phối hợp tổ chức xúc tiến đầu tư vào các KCN, KKT của tỉnh, phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng (báo chí, đài truyền hình) ở địa phương và trung ương để quảng bá, tuyên truyền hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, cơ hội, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn KKT tỉnh Tây Ninh; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư nhằm củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

  - Tiếp tục bảo trì, nâng cấp trang thông tin website giới thiệu về KKT tỉnh Tây Ninh (ngoài tiếng Việt, từng bước bổ sung thêm tiếng Anh và tiếng Trung).

e. Tăng cường công tác quản lý nhà nước:

- Tiếp tục theo dõi, thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch KKTCK Xa Mát.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư đối với các KCN chưa có quyết định thành lập chậm triển khai so với cam kết về tiến độ đầu tư; đề xuất mở rộng KCN, KCX khi diện tích các KCN, KCX đã lấp đầy; tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các KCN chưa có chủ đầu tư.

- Phối hợp với các Sở, ngành và địa phương có liên quan tăng cường công tác rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư; thu hồi theo thẩm quyền hoặc tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ triển khai đã nhắc nhở, gia hạn nhiều lần.

- Thường xuyên phối hợp với Chi cục Hải quan Mộc Bài về việc kiểm tra các doanh nghiệp trong khu TM-CN Mộc Bài bán hàng theo đúng quy định và các đơn vị khác có liên quan về kiểm tra ANTT, PCCC; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc mua bán của các doanh nghiệp nhằm chống gian lận thương mại qua giá, chống mua gom hàng miễn thuế.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai các thủ tục thực hiện dự án sân golf tại các KCN, KKT.

- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý về đầu tư, môi trường và lao động tại các KCN, KKT.

- Phối hợp các ngành chức năng tham gia kiểm tra thực thi Bộ Luật lao động các doanh nghiệp đặc biệt xử lý nghiêm các doanh nghiệp thường xuyên vi phạm pháp luật lao động.

- Tiếp tục phối hợp với CĐ các KCN vận động doanh nghiệp thành lập công đoàn cơ sở và theo dõi tình hình lao động trên địa bàn các KCN, KKT để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động giải quyết các tranh chấp nhằm hạn chế đình công, lãng công, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục theo dõi, giám sát môi trường tại các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; triển khai tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại các KCN, KKT.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng cảnh sát môi trường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm giám sát các đơn vị thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại ngoài KCN thực hiện đúng quy định.

- Định kỳ 6 tháng, năm tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các công tác phối hợp theo quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý với các Sở, ngành, UBND huyện có liên quan nhằm nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các công ty hạ tầng trong việc triển khai hạ tầng nói chung và các doanh nghiệp trong các KCN, KKT nói riêng tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết.

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: