Lĩnh vực lao động
STTSố văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
1 118/TB-BQLKKT01/10/2013 Hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật Lao động 2012
2 1876/SLĐTBXH28/10/2013 (Quan trọng) Hướng dẫn công tác quản lý, tuyển dụng người lao động nước ngoài
3 01/2013/TT-BLĐTBXH30/01/2013 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
4 08/2013/TT-BLĐTBXH10/06/2013 Hướng dẫn nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Tranh chấp lao động
5 102/2013/NĐ-CP05/09/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
6 55/2013/NĐ-CP22/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
7 51/2013/NĐ-CP14/05/2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
8 50/2013/NĐ-CP14/05/2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
9 49/2013/NĐ-CP14/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2012 về tiền lương
10 46/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động 2012 về tranh chấp lao động

12NextCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: