Lĩnh vực đầu tư
STTSố văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
1 114/2015/NĐ-CP09/11/2015 Nghị định 114/2015/NĐ-CP Sưả đổi bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp khu chế xuất và khu kinh tế
2 111/2015/NĐ-CP03/11/2015 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ
3 76/2015/NĐ-CP10/09/2015 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản
4 66/2014/QH1325/11/2014 Luật Kinh doanh bất động sản
5 43/2014/NĐ-CP15/05/2014 Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
6 45/2013/QH1329/11/2013 Luật đất đai
7 96/2015/NĐ-CP19/10/2015 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
8 68/2014/QH1329/11/2013 Luật Doanh nghiệp
9 96/2015/TT-BTC22/06/2015 Thông tư số 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.
10 78/2014/TT-BTC18/06/2014 Thông tư số 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

12NextCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: