Lĩnh vực đầu tư
STTSố văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
1 18/2021/NĐ-CP11/03/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
2 134/2016/NĐ-CP01/09/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
3 03/2021/TT-BKHĐT09/04/2021 Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
4 31/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
5 61/2020/QH1417/06/2020 Luật đầu tư (sửa đổi)
6 114/2015/NĐ-CP09/11/2015 Nghị định 114/2015/NĐ-CP Sưả đổi bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp khu chế xuất và khu kinh tế
7 111/2015/NĐ-CP03/11/2015 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ
8 76/2015/NĐ-CP10/09/2015 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản
9 66/2014/QH1325/11/2014 Luật Kinh doanh bất động sản
10 43/2014/NĐ-CP15/05/2014 Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

12NextCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: