Lĩnh vực thuế
STTSố văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
1 18/2011/TT-BTC10/02/2011 Sửa đổi, bổ sung thông tư số 130/2008/tt-btc ngày 26/12/2008 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/qh12 và hướng dẫn thi hành nghị định số 124/2008/nđ-cp ngày 11 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
2 130 /2008/TT-BTC26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
3 87/2010/NĐ-CP13/08/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
4 87/2010/NĐ-CP13/08/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
5 122/2011/NĐ-CP27/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
6 124/2008/NĐ-CP11/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
7 45/2005/QH11 14/06/2005 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
8 60/2005/QH1129/11/2005 Luật thuế doanh nghiệp

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: