Lĩnh vực đất đai
STTSố văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
1 23/2014/TT-BTNMT19/05/2014 Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2 135/2016/NĐ-CP09/09/2016 Nghị định sửa đổi, bổ dung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước
3 67/2015/QĐ-UBND31/12/2015 Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4 57/2014/QĐ-UBND24/09/2014 Quyết định về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
5 332/2016/TT-BTC26/12/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghịđịnh số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
6 333/2016/TT-BTC26/12/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
7 35/2017/NĐ-CP03/04/2017 Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao
8 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Nghị định về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
9 46/2014/NĐ-CP15/05/2014 Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
10 45/2014/NĐ-CP15/05/2014 Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất

12NextCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: