Lĩnh vực đất đai
STTSố văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
1 71/2014/QĐ-UBND22/12/2014 Quyết định về việc ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh áp dụng từ 2015 đến 2019
2 89/2017/TT-BTC23/08/2017 Thông tư hướng dẫn một số điều nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
3 123/2017/NĐ-CP14/11/2017 Nghị định sửa đổi bổ sung các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
4 23/2014/TT-BTNMT19/05/2014 Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
5 135/2016/NĐ-CP09/09/2016 Nghị định sửa đổi, bổ dung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước
6 57/2014/QĐ-UBND24/09/2014 Quyết định về việc quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
7 332/2016/TT-BTC26/12/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghịđịnh số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
8 333/2016/TT-BTC26/12/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
9 35/2017/NĐ-CP03/04/2017 Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao
10 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Nghị định về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

12NextCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: