Lĩnh vực môi trường
STTSố văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
1 753/QĐ-UBND15/09/2015 Quyết định ủy quyền tổ chức việc xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn huyện Tân Biên
2 600/UBND25/08/2015 Ủy quyền xác nhận kế hoạch Bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư trong KCN, KCX trên địa bàn huyện Dương Minh Châu
3 2580/QĐ-UBND10/08/2015 Quyết định ủy quyền xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trên địa bàn huyện Bến Cầu
4 221/UBND-KTTH08/04/2015 Ủy quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
5 296/UBND18/05/2015 Uỷ quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong KCN, KCX trên địa bàn huyện Trảng Bàng
6 27/2015/TT-BTNMT28/05/2015 Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
7 26/2015/TT-BTNMT28/05/2015 Thông tư quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
8 18/2015/NĐ-CP14/02/2015 Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường
9 55/2014/QH1323/06/2014 Luật bảo vệ môi trường

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: