Lĩnh vực môi trường
STTSố văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
1 13/2018/TT-BXD27/12/2018 Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
2 25/2019/TT-BTNMT19/12/2019 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/CP-NĐ ngày 13/5/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
3 40/2019/NĐ-CP13/05/2019 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
4 53/2020/NĐ-CP05/05/2020 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
5 04/2015/TT-BXD03/04/2015 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
6 24/2017/TT-BTNMT01/09/2017 Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
7 31/2016/TT-BTNMT14/10/2016 Thông tư về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
8 43/2015/TT-BTNMT29/09/2015 Thông tư về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường
9 36/2015/TT-BTNMT30/06/2015 Thông tư về quản lý chất thải nguy hại
10 35/2015/TT-BTNMT30/06/2015 Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

12NextCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: