Lĩnh vực xây dựng
STTSố văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
1 20/2015/QĐ-UBND15/04/2015 Ban hành quy định cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2 210/2016/TT-BTC10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, Quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế.
3 209/2016/TT-BTC10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, Quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
4 04/2019/TT-BXD16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số : 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
5 26/2016/TT-BXD26/10/2016 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
6 07/2019/TT-BXD07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
7 34/2020/TT-BTC05/05/2020 Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
8 62/2020/QH1417/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
9 14/2018/QĐ-UBND09/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
10 17/2016/TT-BXD30/06/2016 Hướng dẫn về năng lực tổ chức, cá nhận tham gia hoạt động xây dựng

123NextCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: