Lĩnh vực xây dựng
STTSố văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
1 459/QĐ-UBND27/02/2014 Quyết định số: 459/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 về việc phân vùng cấp phép xây dựng tạm tại Khu đô thị cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
2 20/2015/QĐ-UBND15/04/2015 Quyết định số: 20/2015/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 Ban hành cấp phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
3 50/2016/QĐ-UBND20/12/2016 Quyết định số: 50/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
4 48/2016/QĐ-UBND19/12/2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND Ban hành phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
5 14/2016/QĐ-UBND09/05/2016 Quyết định số: 14/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
6 16/2016/TT-BXD30/06/2016 Thông tư số: 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án
7 26/2016/TT-BXD26/10/2016 Thông tư số: 26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
8 03/2016/TT-BXD10/03/2016 Thông tư số: 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
9 18/2016/TT-BXD30/06/2016 Thông tư số: 18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
10 15/2016/TT-BXD30/06/2016 Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

12NextCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: