Quản lý Đầu tư
STTSố văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
1 1452/QĐ-UBND30/06/2017 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
2 1452/QĐ-UBND30/06/2017 Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý
3 1452/QĐ-UBND30/05/2017 Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý
4 1452/QĐ-UBND30/06/2017 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đổi với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
5 1452/QĐ-UBND30/06/2017 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)
6 1452/QĐ-UBND30/06/2017 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)
7 1452/QĐ-UBND30/06/2017 Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
8 1452/QĐ-UBND30/06/2017 Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
9 1452/QĐ-UBND30/06/2017 Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh
10 1452/QĐ-UBND30/06/2017 Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)

123NextCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: