Quản lý Đầu tư
STTSố văn bảnNgày phát hànhTrích yếu
1 1509/QĐ-UBND15/06/2016 21. Thủ tục xác nhận ưu đãi (Đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp ưu tiên phát triển)
2 1509/QĐ-UBND15/06/2016 20. Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
3 1509/QĐ-UBND15/06/2016 19. Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
4 1509/QĐ-UBND15/06/2016 18. Thủ tục điều chỉnh tên dự án, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
5 1509/QĐ-UBND15/06/2016 17. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
6 1509/QĐ-UBND15/06/2016 16. Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
7 1509/QĐ-UBND15/06/2016 15. Thủ tục giãn tiến độ đầu tư
8 1509/QĐ-UBND15/06/2016 14. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
9 1509/QĐ-UBND15/06/2016 13. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
10 1509/QĐ-UBND15/06/2016 12. Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

123NextCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: