Chi tiết hỏi đáp:
Câu hỏi Câu hỏi: Câu hỏi về khu công nghiệp
Fullname: Trần Quốc Nhật | Điện thoại: 0962976960 | Email: quocnhat95@gmail.com | Thời gian: 24/05/2015
Nội dung: Cho tôi hỏi, hiện tại ở tỉnh Tây Ninh có những khu công nghiệp nào, kể tên, và cho tôi xin thêm thông tin về diện tích các khu công nghiệp.
Trả lời Trả lời
Thời gian: 26/05/2015
Nội dung:

Hiện tại, Tây Ninh có 05 KCN đã được thành lập và đã đi vào hoạt động. Cụ thể:

1. KCN Trảng Bàng: diện tích 189,57 ha

2. KCX&CN Linh Trung 3: diện tích 202,67 ha

3. KCN Thành Thành Công: diện tích 760 ha

4. KCN Phước Đông: diện tích 2.190 ha (giai đoạn 1: diện tích 1.015 ha)

5. KCN Chà Là (giai đoạn 1): diện tích 42,19 ha

Các câu hỏi khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: