Chi tiết hỏi đáp:
Câu hỏi Câu hỏi: hồ sơ làm giấy phép lao động
Fullname: Trương Thị Mỹ Hằng | Điện thoại: 07682067007 | Email: | Thời gian: 18/05/2015
Nội dung: hồ sơ xin giấy phép lao động gồm những gì?
mua hồ sơ xin giấy phép lao động ở đâu?

Trả lời Trả lời
Thời gian: 29/05/2015
Nội dung:

1. Về hồ sơ cấp GPLĐ cho người nước ngoài theo nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 và thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 1 năm 2014 hướng dẫn nghị định 102/2013/NĐ-CP có tổng cộng 43 thủ tục (trong đó có 29 thủ tục cấp mới; 13 thủ tục cấp lại và 1 thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp phép). Do công ty không nêu rõ cấp GPLĐ trong trường hợp nào, nên đề nghị công ty lên website http://taniza.vn à thủ tục hành chínhà phòng quản lý lao động để xem rõ hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

          2. Hồ sơ xin cấp GPLĐ cho người nước ngoài Ban quản lý khu kinh tế không bán. Đề nghị công ty tham khảo tại Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 và thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 1 năm 2014 hướng dẫn nghị định 102/2013/NĐ-CP để tải biểu mẫu về thực hiện theo đúng quy định.

Các câu hỏi khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: