Chi tiết hỏi đáp:
Câu hỏi Câu hỏi: Trả tiền phép năm(ngày nghỉ hàng năm) cho trường hợp lao động thôi việc,
Fullname: Công Ty TNHH Công Nghiệp NR | Điện thoại: 0663 899770 | Email: huudat.nri@gmail.com | Thời gian: 17/04/2015
Nội dung: Kính gửi: Ban Quản Lý KKT Tây Ninh
                Phòng lao động Tiền lương
Chúng tôi, Công Ty TNHH Công Nghiệp NR, ĐC: đường số 7 KCN Trảng Bàng, Tây Ninh.
1)Trường hợp người lao động ký hợp đồng 01 năm nhưng chỉ làm việc được 07 tháng thì xin nghỉ có nghĩa là ngày nghỉ hàng năm được 07 ngày( Trường hợp12 ngày/năm)
Việc tính tiền phép như sau:tiền lương bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ chia cho 26 nhân 7(những ngày chưa nghỉ).
Do chưa tới đợt sắp xếp nghỉ phép hàng năm trong năm nên chỉ trả 100%(không trả 300%) do không phải làm thêm vào ngày nghỉ hàng năm.
2) Trường hợp những lao động đang lảm việc mà cuối năm công ty không sắp xếp được ngày nghỉ hàng năm thì công ty trả những ngày chưa nghỉ như sau:
Lấy Tiền lương của tháng cuối năm (thay vì tính bình quân 6 tháng theo nghị định 05/2015/NĐ-CP) đang hưởng chia cho 26 nhân cho những ngày chưa nghỉ x 300%.
Việc trả tiền những ngày nghỉ hàng năm cho trường hợp thôi việc trường hợp đang làm việc như vậy là có phù hợp với pháp luật lao động hiện hành hay không? kính mong BQL KKT Tây Ninh xem xét trả lời và hướng dẫn để công ty thực hiện đúng pháp luật. Xin chân thành cảm ơn!


Trả lời Trả lời
Thời gian: 07/05/2015
Nội dung:

Trả lời 2 nội dung trên, Ban Quản lý có ý kiến như sau :

 

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 97 Bộ luật lao động và điểm c, khoản 2, điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động thì người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên thì tiền lương “Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm”. Đồng thời tại Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 05/2015-NĐ-CP quy định tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp người sử dụng lao động sử dụng lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng năm đã được sử dụng lao động quy định thì người lao động được trả lương làm thêm theo quy định tại Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP (ít nhất bằng 300% tiền lương thực trả chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày); trường hợp người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lí do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán tiền lương theo quy định tại khoản 4, Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP nêu trên.

Các câu hỏi khác:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: