Dự án đang triển khai

Gói thầu: Thi công dịch vụ công ích đô thị khu kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2021

Image

Thông tin gói thầu Thực hiện các dịch vụ công khu vực Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2021

Xem thêm…


Gói thầu: Thi công dịch vụ công ích đô thị khu kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2020

Image

Thông tin gói thầu thi công dịch vụ công ích đô thị khu kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2020

Xem thêm…


Gói thầu: Thi công dịch vụ công ích đô thị khu kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2019

Image

Gói thầu: Thi công dịch vụ công ích đô thị khu kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2019

Xem thêm…


Gói thầu: Thi công dịch vụ công ích đô thị khu kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2018

Image

Thông tin gói thầu thi công dịch vụ công ích đô thị khu kinh tế tỉnh Tây Ninh năm 2018

Xem thêm…


Gói thầu: Tư vấn lập đồ án quy hoạch

Image

Thông tin gói thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch

Xem thêm…

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: