Chỉ đạo - điều hành

Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 03 tháng cuối năm 2021

Image

Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 03 tháng cuối năm 2021

Xem thêm…


Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2021

Image

Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2021

Xem thêm…


Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 09 tháng cuối năm 2021

Image

Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 09 tháng cuối năm 2021

Xem thêm…


Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Image

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Xem thêm…


Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong Quý IV/2020

Image

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2020, phù hợp với tình hình thực tế trong những tháng cuối năm 2020. Ban Quản lý Khu kinh tế xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý IV năm 2020 như sau:

Xem thêm…


Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong Quý III/2020

Image

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2020, phù hợp với tình hình thực tế trong những tháng giữa năm 2020. Ban Quản lý Khu kinh tế xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý III năm 2020 như sau:

Xem thêm…


Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong Quý II/2020

Image

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2020, phù hợp với tình hình thực tế trong những tháng giữa năm 2020. Ban Quản lý Khu kinh tế xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý II năm 2020 như sau:

Xem thêm…


Nhiệm vụ trong tâm thực hiện trong quý I năm 2020

Image

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2020, phù hợp với tình hình thực tế trong những tháng đầu năm 2020. Ban Quản lý Khu kinh tế xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý I năm 2020 như sau:

Xem thêm…


Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong Quý IV/2019

Image

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2019, phù hợp với tình hình thực tế trong những tháng cuối năm 2019. Ban Quản lý Khu kinh tế xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý IV năm 2019 như sau:

Xem thêm…


Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong Quý III/2019

Image

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2019, phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban Quản lý Khu kinh tế xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý III năm 2019 như sau:

Xem thêm…

12NextCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: