Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn

Xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước 2020

Image

Xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước 2020

Xem thêm…


Xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước 2019

Image

Xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước 2019

Xem thêm…


Xét duyệt quyết toán nhà nước năm 2018

Image

Xét duyệt quyết toán nhà nước năm 20018

Xem thêm…


Xét duyệt ngân sách quyết toán năm 2017

Image

Xét duyệt ngân sách quyết toán năm 2017

Xem thêm…

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: