Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm

Công khai tình hình sử dụng dự toán quý I/2022

Image

Xem file đính kèm để biết thêm chi tiết.

Xem thêm…


Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021

Image

Xem file đính kèm để biết thêm chi tiết.

Xem thêm…


Tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2021

Image

Xem file đính kèm để biết thêm chi tiết!

Xem thêm…


Tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2021

Image

Xem file đính kèm để biết thêm chi tiết!

Xem thêm…


Tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2021

Image

Tình hình thực hiện dự toán quý I/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế

Xem thêm…


Tình hình thực hiện dự toán năm 2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế

Image

Xem file đính kèm để biết thêm chi tiết!

Xem thêm…


Tình hình thực hiện dự toán năm 2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế

Image

Xem file đính kèm để biết thêm chi tiết!

Xem thêm…

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: