Dự toán NSĐP được HĐND quyết định

Công khai dự toán NSNN năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Image

Công khai dự toán NSNN năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh

Xem thêm…


Dự toán thu chi ngân sách 2020

Image

Dự toán thu chi ngân sách 2020

Xem thêm…


Dự toán ngân sách được duyệt năm 2019

Image

Dự toán ngân sách được duyệt năm 2019

Xem thêm…


Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Image

Xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

Xem thêm…

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: