Thông tin tuyên truyền

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề "Hành động địa phương, tác động toàn cầu"

Image

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề "Hành động địa phương, tác động toàn cầu"

Xem thêm…


Hội nghị liên kết hợp tác các Hiệp hội doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phía Nam năm 2019

Image

Hội nghị liên kết hợp tác các Hiệp hội doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phía Nam năm 2019

Xem thêm…


Quy định mới, sửa đổi bổ sung thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ 01/7/2019

Image

Ngày 13/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).​

Xem thêm…


Tuyên truyền thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Image

Tuyên truyền thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Xem thêm…


Phổ biến Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ

Image

Phổ biến Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ

Xem thêm…


Tuyên truyền Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019

Image

Tuyên truyền Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019

Xem thêm…


Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Image

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Xem thêm…


Phòng chống cháy, nổ trong KCN, KCX, KKT trong dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi và mùa khô năm 2019

Image

Tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ trong KCN, KCX, KKT tỉnh Tây Ninh trong dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi và mùa khô năm 2019

Xem thêm…


Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Image

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Xem thêm…


Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Image

Xem nghị định và thông tư đính kèm

Xem thêm…

123NextCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: